จุดขาย คือ สาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม

  • พื้นที่ส่วนกลางอย่างดี เช่น ระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน สระว่ายน้ำ สวนไม้เขียวเล่นระดับเนินสูงต่ำ จากผู้ออกแบบ และผู้ก่อสร้างชั้นหนึ่งของเมืองไทย
    ประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
    กรรมการผู้จัดการ บจก.โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน

HOTDEAL
Top